Psühhotüübi test

Tegin siin ühe testi, mida Pireti FB lehel nägin. Võiks mainida, et enamus negatiivsete iseloomuomaduste poolest on test täitsa õige 🙂

Sinu psühhotüüp on ENTJ EKSTRAVERT-INTUITIIVNE-MÕTLEJA-OTSUSTAJA (LIE – Loogilis-intuitiivne ekstravert)

ÜLDINE ISELOOMUSTUS
ENTJ tüübil on loomupärased eeldused tööks juhtivatel ametikohtadel, organisatsiooni ülesehitamisel ning selle käivitamisel. Meeldib ette mõelda, koostada plaane, organiseerida konkreetse projekti teostamist, jõuda eesmärgile plaanipärase ning süsteemse pingutamise tulemusel. Ei salli korralagedust ja väheefektiivset tegutsemist. On visa, kui olukord seda nõuab. ENTJ tüüp arvab, et käitumine peab olema loogiliselt põhjendatud ning lähtub sellest põhimõttest ka oma tegevuses. Iga muutus elus tähendab muutust ka tõekspidamistes. Intuitsioonist on tingitud tema intellektuaalne uudishimu, huvi uute ideede vastu, teoreetiline mõtlemine. Oma entusiasmi ja elurõõmu pärast võib ENTJ tüüp tunduda pealetükkivana lähedastes suhetes. Ta hindab iga kokkusaamise rõõmu, eriti suheldes partneriga, kes on valmis esitama väljakutset tema ideedele. Sarnased südamlikud seisukohtade vahetused – see on tee siira kiindumuse ja suhete süvenemise suunas. ENTJ tüüpi inimene on harva rahul tööga, mis ei nõua võimaluste taju, intuitsiooni. Probleemid ergutavad teda tegutsema. Seetõttu ta ongi sageli juhtival ametikohal, ellu viimas uusi lahendusi, teostamas midagi uut. Nähes asju terviklikult, ei omista ENTJ tüüp sageli detailide tähtsust. Seepärast vajab ta enda kõrvale reaalsustajuga inimesi, kes on kahe jalaga maa peal ning suudavad tähelepanu ka detailidele pöörata. Oma juhiomadusi realiseerib väga erinevatel aladel, näiteks sõjanduses, äris ja majanduses, haridus- või riigivalitsemissüsteemis.

ESMANE MULJE
ENTJ tüüp on tugev, vastutustundeline ja uhke selle üle, et maailm teab sellest. Ta võib tunduda mõneti julmavõitu ja vahest ka kannatamatu, kui miski tundub tema jaoks igavana. Talle meeldivad sõnalised kokkupõrked ja ta on võimeline kiiresti viima kõneluse üle vaidluseks kuni võiduka lõpuni.

SUHTLEMINE
ENTJ tüüp on sageli oma kõnedes üsna täpne ja selge, arukas ja valitseb sõnu. Talle meeldib kõiki ja igat ühte kaasa tõmmata teravmeelsetesse nöökimistesse ja hindab inimestes võimet lülituda sellesse mängu. Sageli paneb ENTJ tüüpi inimest imestama, et tema innustatust mingi seisukoha üle võetakse kui raevu või püüdu vaielda. Ta nagu ütleks, “Kui sul on siin liiga palav, hoidu kõnelusest eemale”.

MIS ON ARMASTUS
Armastus suurendab minu võimu, mõjuvõimu ja saavutusi.

SEKS JA LÄHEDUS
Nagu ka kõik ülejäänud, see on põhjus juhtida ja õppida. Andke sellele tüübile võimalus muuta kõige intiimsemaid hetki koosõppimise põhjuseks tänu loomingulisele juhtimisele.

FINANTSID
Sageli ENTJ tüüp käsitleb üsna hästi raha. Tihti ta lihtsalt geniaalselt manipuleerib finantsidega, kui on vajalik saavutada teatud eesmärki. Kõik raharingluse faasid – see on vaid veel üks viis mõõta elu ja ENTJ tüübi elu. Edu rahalistes asjades tema jaoks on piisavaks tõendiks kompetentsusest.

KONFLIKT
Konfliktid võivad olla ENTJ tüübi jaoks dünaamilised ja loomingulised. Täpsemalt, see, mis paljud nimetavad konfliktiks, ENTJ tüübi seisukohalt – lihtsalt “palav vaidlus”, millest, võimalik, et mõlemad pooled võivad välja tuua hulga tõsiseid loomingulisi õppetunde.

KOHUSTUSED
Kuigi ENTJ tüüp võib püüda neid üle vaadata, oskuslikult manipuleerides sõnavaraga, tervikuna ta tajub kohustusi kui täiesti objektiivset fakti, millesse tuleb suhtuda täie tõsidusega. ENTJ tüüp on võimeline võtma enda peale isikliku vastutuse lubaduste täitmise eest.

VANEMLIKKUS
See on põhjus koos õppida ja töötada. ENTJ tüüp esitab lastele väljakutseid iga päev ja seega loominguline kasv ja areng on lõpmatud. ENTJ tüüpi vanema and oma lastele peitub selles, et lastest saavad sõltumatud vanemad, sest neile esitati alatasa väljakutseid.

LEPINGUD
ENTJ tüüpi pigem erutab lepingu vorm, kui sisu. Millest selles räägitakse? Mida see tähendab? Kuidas seda täita? Millised verstapostid on olemas, et mõõta edusamme? Millised sammud saavad olema ettevõetud peale lepingu täitmist? Sellised on mõned lõpmatust küsimuste seeriast, mida esitab ENTJ tüüp täpsustades, vaidlustades ja, lõpuks, täites lepingut.

SUHETE LÕPETAMINE
On ilmne, et suhted jõudsid lõpule kui kõik võimalused õppida on ammendatud ja on aeg liikuda edasi. Kui see toimub, ENTJ tüüp võib tunduda südametuna, mittearmastatuna ja mittehuvitatuna, kuna tal on kalduvus objektiivsusele suhete lõpetamise arutelus.

STRESS
ENTJ tüüp kihutab mõõda elu edestades iseennast ning aegajalt teeb kiireid otsuseid et kiiremini saavutada soovitut. Vahest on talle vaja meelde tuletada et tasuks peatuda ning ära kuulata teisi. Kangekaelne ja mitte eriti tundlik ENTJ tüüp sageli jääb ükskõikseks nii ümbritsevate kui ka iseenda tunnete suhtes. Olles haaratud sooviga saavutada edu ja väsimatult jälgides kuidas jooksvad toimingud kajastuvad lõppresultaadil, ENTJ tüüpi ei iseloomusta paindlikkus ja diplomaatilisus kui ta kohtab takistust oma teel. Ta ei omista erilist tähtsust ilmalikele kõnelustele ja muudele tavadele kui resultaat on käe ulatuses. Sageli ümbritsevaid solvab selline ühiskondlikke normide ja tavade eiramine. Kui ENTJ tüüp tajub, et situatsioon väljub kontrolli alt, temas kasvab vajadus viia alustatu võiduka lõpuni. Stressi arenguga teda haarab pealetükkiv seisund „ma pean, mulle on tarvis“. Püüd iga hinnaga kontrollida asjade olukorda väljendub hüperaktiivses käitumises. Ta püüab vältida seesmist abitust ning ebakindlust laskudes igapäevastesse pisiasjadesse: loob korda, teostab suuri ja väikesi arvestusi. Iga hinnaga vältides süüdistusi läbikukkumistes ta ei ilmutagi täiel määral oma kompetentsust ja võimeid. Paradoksaalne, kuid just nimelt kõrvale kaldumine pisiasjadele segab ENTJ tüübil täitma oma põhikohustusi ning takistab eesmärkide saavutamist.

PÕHIVÄÄRTUS
Õnnestumine ja edu.

ENTJ TÜÜBI TUGEVAD KÜLJED:
– praktiline mõistus;
– ettevõtlikkus;
– optimism, uue adekvaatne taju.

ENTJ TÜÜBI NÕRGAD KÜLJED:
– kalduvus kulutada oma jõudu pisiasjadele;
– nõrk esteetiline maitse.

SOOVITUSED ENESEARENDAMISEKS:
– loomupärasele võimele näha seda, mis on ebaloogiline ja vastuoluline,
vajaksid täienduseks oskust tunnustada teiste ideid ja vaateid,
oskust avaldada kiitust;
– õpi toime tulema pinge- ja stressisituatsioonidega, vältima
enesepiitsutamist.

Mille poolest ENTJ tüüpi naine paistab silma teiste seast?
Temaga tutvumine ja suhtlemine.

ENTJ tüüpi naine ei suuda alati õigesti hinnata, kuivõrd on mehed temasse armunud. Seepärast eelistab ta ametlikke tutvumisvorme: tööalal, läbi sõprade ning isegi kosjakuulutuste kaudu. Neil juhtudel näeb ta välja kontaktsena ning viisakana, võites raskusteta tulevase partneri poolehoidu. “Metsikke” tutvumisviisidega pole tal asjad nii ladusad: ENTJ naise tüüp on loomult üksildane ning talle on raske ületada barjääri, mis eraldab “lihtsalt tutvust” tegelikkust lähedusest. Pole imekspandav, et iseseisvalt “omandatud” austajad osutuvad ENTj tüüpi naisel uhkustamise objektideks, – nii nagu ka iseseisvalt sooritatud hinnalised ostud.
ENTJ naise tüübi partnerivaliku kindlaks tunnuseks on mittepealetükkiv pakkumine minna koos teatrisse või abipalve mööbli ümbertõstmisel (kuigi muretseta pileteid ning lükata mööblit tuleb ikkagi partneril). Kohtumispaika tavaliselt valib ta samuti ise sellise arvestusega, ei saaks samas piirkonnas toimetada veel teisigi asju. Mis puutub ajast kinnipidamisest, siis ENTJ tüüpi naine on punktuaalne ja täpne.. Kui temaga kohtumisaega määrata, siis ta tuleb minutipealt (mis on naiste puhul haruldane omadus). Esimesel kohtumisel võib esitada küsimusi, nagu: “Millega sa tegeled?”, “Kui palju teenid?”, “Millised on perspektiivid?”. Kui vastus teda ei rahulda, siis võib suhe sellega ka lõppeda. ENTJ naise tüüp on suurepärane kaaslane matkadel ning reisimistel. Ta iial ei hiline, ei jäta midagi kahe silma vahele ning püüab ette näha isegi pisiasju.

Käitumine abielunaisena.
ENTJ tüüpi naisel elu kulgeb veel nooruses koostatud perspektiivse plaani kohaselt: abielu, karjäär, laste sünnitamine… Nii isiklikes suhetes, kui ka äris, ENTJ tüübi naine eelistab “varblast peos”, ning seda ta enam käest ära ei lase. Tema tunnetes on rohkem kainet arvestust, kui tundeküllust. Seepärast ta on võimeline osutuma abielunaiseks mehele, keda küll ei armasta, kuid “väga austab”. Sel põhjusel tema kõrval sageli osutub mees, kes on temast madalam sotsiaalse staatuse poolest ning kaugeltki mitte iludus, – nii on kindlam ja rahulikum.
Algul, ENTJ tüüpi naine meeldivalt üllatab oma elukaaslast asjalikkusega, ning sellega, et ei tüüta kõikvõimalikku “naiselikku loraga”. Kuid pikaajalised suhted paratamatult toovad esile ka tema puudusi: üldise eruditsiooni keskmine tase (mistahes teadmisi, mis ei too praktilist kasu, peab ta mõttetuteks), liigne arvestamine ning sagedased elutülpimushood. Väga hindab stabiilsust peresuhetes, kuid tugevalt hindab üle raha osatähtsust selle kindlustamises ning laste kasvatamises. ENTJ tüüpi naine püüdleb pereelu traditsioonilise kodukorra poole: ei jää tööle kauaks istuma, koduseid kohustusi täidab tingimusteta (kuigi entusiasmita), aga kui “teeb kõrvalhüppeid”, siis hoolikalt seda ka varjab, kuna pereelu ei tohi selletõttu kannatada. Ka armukesed on vajalikud talle peamiselt aistingute uudsuse tõttu ning enesekindluse säilitamiseks.
Hoolsalt suhtub omaenda tervisesse, regulaarselt ravib end nii reaalsete, kui ka kujuteldavate haiguste puhul. Iseloomulik suhtumine religioonidesse: uskuda või mitte, – see on küll küsitav, kuid küünalt paneb ikkagi salamisi põlema, – igaks juhuks…

Voodielu.
Seksist, sealhulgas mittestandardsest, ENTJ tüüpi naine arutleb kergusega, aga kui asi jõuab praktikani, siis eelistab traditsioonilist, tema väidete kohaselt “tervet” seksi. Loodab partneri hoolitsusele ning tajub seda kui kohustust. Ta kulutab väga arvestuslikult mitte ainult raha, vaid ka tundeid. Tema on sotsiooni ümberlülituskiiruse “meister” kõnelustes erootikast ilmalikke teemadeni ning tagasi. Vaheaegadel on valmis arutama sekspartneriga vastastikke koostööküsimusi erinevatel aladel. Enne seksi seda tüüpi naisega, tuleks ikkagi välja lülitada tema mobiiltelefon, vastasel juhul on risk avastada, et ENTJ tüüpi naine polegi kavatsenud “unustama kõigest”, vaatamata tema varasematele kirglikele kinnitustele vastupidises.

Lahkuminek minimaalsete kaotustega.
ENTJ tüübi naine talub lahkuminekut kergesti neil juhtudel, kui jätab ise partneri maha. Selle eest, selline algatus partneri poolt on võimeline purustama kogu tema maailma. ENTJ tüüpi naine pole kuidagi suuteline mõistma, mis ometi juhtus? Ta on ju kõik teinud nagu õigesti! Mehel on kaks teed lahutuda liigselt “koormavast” ENTJ tüübi naisest. Esimene tee on “ekstravertne”. See on mehe truudusemurdmine või kasvõi tõepärane kuulujutt sellest. Sel juhul on oodatav pidev püüe äraklaarida suhteid, “alustada kõik uuesti”. Ta otsib pidevalt kohtumisi ning tema silmis saab igakord välja lugeda piinarikkast küsimust: “Mille eest?” Ta pole valmis tunnistama, et sellele küsimusele sageli vastus puudub.
Teine tee ,“introvertne”, on humaansem ning seisneb aktiivsuse täielikku puudumise demonstreerimises. Peale mitmeid ebaõnnestunuid katseid innustada meest uutele tegudele, pettunud ENTJ tüüpi naine lahkub ise…

proovige ka ise 🙂

http://isiksus.planet.ee/?

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s